چاپزی (بازی چاپی)

چاپزی همان اصطلاح بازی های print and play است که توسط گروه پیچک به فارسی برگردان شده است.

اطلاعات بیشتر ...

مشاهده همه 12 نتیجه